Stasin sp z o. o.

Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o.

Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o. jest nowym zakładem zlokalizowanym w województwie mazowieckim, który dysponuje nowoczesnymi urządzeniami renomowanych firm. Początki firmy sięgają 2007 roku. Posiadamy szeroki zakres uprawnień do produkcji na rynki UE oraz państw trzecich (Ukraina, Republika Białoruska). Podstawowym celem działalności Zakładu jest ubój oraz rozbiór mięsa indyczego i kurzego w tym produkcja MDOM-u w warunkach zgodnych z wymaganiami weterynaryjnymi.

Zakład pozyskuje z rozbioru indyka, kur i broilerów szeroki wachlarz asortymentów:

  • tuszki świeże,
  • elementy drobiowe schłodzone oraz mrożone,
  • mięsa drobne schłodzone oraz mrożone,
  • podroby schłodzone oraz mrożone ( żołądki, serca i wątroba),
  • Bader schłodzony oraz mrożony,
  • MDOM mrożony

Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o. oferuje produkty charakteryzujące się gwarantowaną jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym dzięki funkcjonowaniu w zakładzie Systemu HACCP oraz zasad GHP/GMP.

System HACCP wdrożony w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o. obejmuje proces produkcyjny począwszy od momentu przyjęcia żywca drobiowego i materiałów pomocniczych do czasu wydania gotowego produktu z magazynu.

System HACCP, funkcjonujący w Zakładzie, został opracowany w oparciu o zasady zgodne z wytycznymi podanymi przez Światową Organizację Zdrowia WHO w Codex Alimentarius. (Annex to CAC/RCP 1 – 1969, Rev.3, 1997, Amid.1999) oraz z wytycznymi zalecanymi przez Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 634, z późn. zm.).

Bezpieczeństwo produktów oferowanych przez Zakład jest nieustannie zwiększane przez systematyczny nadzór nad procesem uboju i rozbioru, ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej oraz systematyczne szkolenia pracowników z zakresu zasad GMP/GHP oraz bezpieczeństwa żywności.

Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o.

Zakład jest przystosowany do uboju halal.

Halal

Kontakt

Zakład Drobiarski STASIN Sp. z o. o.

Stasin 13
08-107 Paprotnia
NIP: 821-23-90-168
nr. wet.: PL 14263902 WE

tel. kom.  
e-mail:  

© 2019 Stasin sp z o. o.. Wszelkie prawa zastrzezone.